Uitschrijven St.Michaëlschool

U gaat verhuizen of u heeft een andere reden waarom u uw kind wilt uitschrijven. Graag wordt de leerkracht en de directeur hier eerst mondeling van op de hoogte gesteld daarna kunt u het onderstaande formulier invullen.


BRIN nummer is op te vragen bij de nieuwe school