Ouderraad

De ouderraad van de St. Michaëlschool  bestaat uit een groep ouders die de betrokkenheid van de ouders bij de school wil bevorderen. Zij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden. Deze activiteiten worden financieel ondersteund uit de opbrengst van de ouderbijdrage. Zij is verantwoordelijk voor de vaststelling, inning en besteding van deze bijdrage. De dependance St.Fransiscus heeft sinds kort een eigen ouderraad. Omdat de ouderraad een afvaardiging van een ouder uit elke groep nastreeft, kan het ook dienen als klankbord voor de medezeggenschapraad.
Ons mailadres is: or@sint-michael.nl

 

Samenstelling ouderraad St. Michaëlschool

-          José Keurentjes, voorzitter                               ouder van groep 5

-          Annalies Kootstra,secretaris, vice voorzitter     ouder van groep 5 en groep 4

-          Karin Deenen, penningmeester                       ouder van de Papegaaien

-          Anita Sokolowska                                             ouder van groep 5 en groep 7

-          Carla Janson                                                    ouder van groep 6

-          Annelies Altena                                                 ouder van de Olifanten

-          Carla Wolbers                                                   ouder van groep 5 en groep 8

-          Sanne Lensing                                                  ouder van de Papegaaien

-          Gina Sluiter                                                       namens het personeel

 

 

Samenstelling ouderraad St. Franciscus

-          Marianne van der Wal, voorzitter                     ouder van groep 3 en groep 1

-          Nienke Bosman, penningmeester                    ouder van de Kikkers

-          Simone ten Doesschate                                   ouder van groep 4 en de Vlinders

-          Kim Lausberg-Martens                                     ouder van groep 3

-          Richt Pander                                                     ouder van groep 4 en de Kikkers

-          Harmen Poelman                                              ouders van de Ooievaars en de Kikkers                        

-          Ester Maas-Soer                                               ouder van groep 4 en de Kikkers

-          Bas van Driel                                                     ouder van groep 3 en de Ooievaars

-          Maaike van Nieuwstadt                                     namens het personeel

 

De Ouderraad vergadert gemiddeld 1 keer in de 6 weken op wisselende weekdagen. Hierbij zijn in beginsel ook altijd een lid van het team en een MR-lid aanwezig. Daarnaast zal in overleg de schoolleiding een aantal keer per jaar bij de vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur en vinden plaats op de eigen locatie. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Notulen van de vergaderingen zijn te vinden op Mijnschool. Hierin worden de data van de komende vergaderingen vermeld. Het Reglement Ouderraad zal na de zomervakantie op Mijnschool te vinden zijn. Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven.

 

Ouderbijdrage
Voor alle leerlingen die de St. Michaëlschool bezoeken, betalen de ouders en verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per jaar. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen gefinancierd die niet uit het gewone leermiddelenbudget betaald kunnen worden zoals het Michaëlfeest, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het eindfeest, bijdragen aan culturele activiteiten en de grabbelton voor jarigen.