Ouderraad

De ouderraad van de St. Michaëlschool  bestaat uit een groep ouders die de betrokkenheid van de ouders bij de school wil bevorderen. Zij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar plaats vinden. Deze activiteiten worden financieel ondersteund uit de opbrengst van de ouderbijdrage. Zij is verantwoordelijk voor de vaststelling, inning en besteding van deze bijdrage. De dependance St.Fransiscus heeft sinds kort een eigen ouderraad. Omdat de ouderraad een afvaardiging van een ouder uit elke groep nastreeft, kan het ook dienen als klankbord voor de medezeggenschapraad.
Ons mailadres is: or@sint-michael.nl

 

Samenstelling ouderraad St. Michaëlschool

-          José Keurentjes, voorzitter                               ouder van groep 4

-          Carla Jansson                                                   ouder van groep 5

-          Annalies Kootstra,secretaris, vice voorzitter     ouder van groep 4 en groep 3

-          Anita Sokolowska, penningmeester                  ouder van groep 6 en groep 4

-          Annelies Altena                                                 ouder van groep Olifanten

-          Jasper Eijsink                                                    ouder van groep Papegaaien

-          Eric Dekker                                                       ouder van groep 4

-          Bahar Uzun                                                       ouder van groep 5, groep 4 en groep Zebra's

-          Carla Wolbers                                                   ouder van groep 7 en groep 4

-          Kasia Kleina                                                      ouder van groep 7, groep 4 en groep Zebra's

-          Gina Sluiter                                                       namens het personeel

 

 

Samenstelling ouderraad St. Franciscus

-          Simone ten Doesschate, voorzitter                    ouder van groep 3 en groep vlinders

-          Kim Lausberg                                                    ouder van groep vlinders

-          Nienke Bosman, penningmeester                     ouder van groep kikkers

-          Marianne van der Wal                                       ouder van groep vlinders

-                                                                                   namens het personeel

 

De Ouderraad vergadert gemiddeld 1 keer in de 6 weken op wisselende weekdagen. Hierbij zijn in beginsel ook altijd een lid van het team en een MR-lid aanwezig. Daarnaast zal in overleg de schoolleiding een aantal keer per jaar bij de vergadering aanwezig zijn. De vergaderingen beginnen steeds om 20.00 uur en vinden plaats op de eigen locatie. Belangstellenden zijn welkom om de vergadering als toehoorder bij te wonen. Notulen van de vergaderingen zijn te vinden op Mijnschool. Hierin worden de data van de komende vergaderingen vermeld. Het Reglement Ouderraad zal na de zomervakantie op Mijnschool te vinden zijn. Elk jaar wordt er een jaarverslag geschreven.

 

Ouderbijdrage
Voor alle leerlingen die de St. Michaëlschool bezoeken, betalen de ouders en verzorgers een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,00 per jaar. Uit deze ouderbijdrage worden activiteiten voor de kinderen gefinancierd die niet uit het gewone leermiddelenbudget betaald kunnen worden zoals het Michaëlfeest, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, het eindfeest, bijdragen aan culturele activiteiten en de grabbelton voor jarigen.