Dependance St.Franciscus

Op een prachtige plek in de Korrewegwijk heeft de St.Michaëlschool sinds 1 januari 2015 er een dependance bij gekregen.

De St.Michaëlschool had al enkele jaren een wachtlijst voor nieuwe leerlingen die met 4 jaar naar onze school wilden gaan. Samen met de ouders van deze leerlingen heeft de St.Michaëlschool gezocht naar een geschikte locatie. In mei 2014 hebben we in samenwerking met de gemeente Groningen het gebouw aan de Star Numanstraat gekozen.

De dependance heeft dezelfde uitgangspunten als de St.Michaëlschool maar om deze locatie ook een  identiteit te geven hebben we gekozen voor een eigen naam; St.Franciscus dependance van de St.Michaëlschool.

Op de St.Franciscus hebben we nu groep 1 t/m 4, leerlingen geboren in 2010, leerlingen geboren in 2011, leerlingen geboren in 2012 en leerlingen geboren in 2013.  We vinden kleinschaligheid en gemeenschapszin belangrijk. Er zijn, net zoals op de St.Michaëlschool, 3 groepen 1/2.  Ieder jaar zal er een groep bijkomen. Na de zomervakantie 2018 starten we met groep 5. In het schooljaar 2021-2022 zal de depedance uit groep 1 t/m 8 bestaan.